AKTUALNOŚCI

Masz problem ze spłatą kredytu? 600 mln zł czeka i nikt nie chce brać

Email Drukuj PDF

Ponad rok temu banki wpłaciły na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ponad 600 mln zł. Od tej pory tylko niewielka część została wykorzystana. Choć problemy ze spłatą ma ponad milion Polaków, to ze wsparcia skorzystało dotąd sześćset osób. Szansa jest jeszcze do końca przyszłego roku. Niewykorzystane pieniądze wrócą do banków.

Warunki do spełnienia

By ją otrzymać trzeba spełniać warunki. Musimy być w "trudnej sytuacji finansowej". Co to oznacza konkretnie? Pierwsza okoliczność to, gdy w dniu złożenia wniosku mamy status bezrobotnego. Z tym ograniczeniem, że to pracodawca musiał rozwiązać umowę o pracę i nie z winy pracownika.

Druga okoliczność to zbyt niskie zarobki. Pomoc przysługuje, jeśli raty kredytowe przekroczą 60 proc. dochodów netto (bez kosztów uzyskania przychodu, składek ZUS i np. alimentów oraz z wyłączeniem dochodów z jednorazowych zasiłków i świadczeń socjalnych) gospodarstwa domowego lub te dochody są bardzo niskie, tj. obecnie nie wyższe niż 514 zł netto na osobę, jeśli w gospodarstwie mieszka więcej niż jedna osoba. Wsparcia nie dostanie właściciel więcej niż jednego mieszkania.

To najważniejsze kryteria, jakie musi spełniać kredytobiorca. Zniechęcać do korzystania ze wsparcia mogą jednak nie tylko wyśrubowane warunki, ale i... konieczność zwrotu pomocy.

Z założenia pomoc nie może przekraczać 1,5 tys. zł miesięcznie i udzielana jest na czas do 18 miesięcy. Potem musi zostać oddana. Zwrot wsparcia przez kredytobiorcę następuje po upływie dwóch lat karencji, przez osiem kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach

Źródło: Artykuł

 

Zaczynasz przygodę z biznesem? Na co musisz uważać

Email Drukuj PDF

Własna działalność gospodarcza jest marzeniem wielu osób. Część z nich decyduje się przekuć to marzenie w cel. Niektórzy nawet są świadomi, że prowadzenie biznesu to wyzwanie kosztujące wiele pracy i wyrzeczeń. Mimo to wciąż duża część firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw kończy działalność po pierwszych trzech latach. Czy oznacza to, że właścicielom tych firm zabrakło chęci i wiedzy? Bardzo często przyczyną upadku są drobne, banalne błędy i prozaiczne przeszkody. Jak ich unikać?

1. Prawnik tylko w potrzebie

Ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi. O ważkości tej sentencji dowiadujemy się zazwyczaj po szkodzie. Większość przedsiębiorców nie ma działu prawnego ani nie zatrudnia prawników, nawet na część etatu. Znajomość prawa albo korzystanie z usług specjalisty w tej dziedzinie pozwala nie tylko uniknąć kłopotliwych sytuacji, ale również może pomóc w pozyskiwaniu dodatkowych środków (np. ze środków unijnych, do czego znajomość prawa i przepisów jest bardzo przydatna).

2. Zbytnie zaufanie

W biznesie zaufanie to podstawa, jednak na samym początku należy zachować zasadę ograniczonego zaufania dotyczy to zarówno zawierania umów jak i zatrudniania bliskich i rodziny.

3. Labirynt umów

Najgorszy grzech każdego przedsiębiorcy. Zarówno w kwestii przygotowania umów, jak i ich czytania. Początkujący biznesmen nie ma czasu na wnikliwe analizy, więc wzorów umów szuka w internecie. Jak wiadomo, w sieci jest pełno bzdur, w tym również wiele prawnych. Nie oczekuj więc, że wzór umowy, który możesz ściągnąć za 10 zł, będzie dziełem  chroniącym wszystkie twoje interesy, a jednocześnie w pełni dostosowanym do twojej sytuacji biznesowej. Niezależnie czy umowę zawierasz z kumplem, z którym znasz się od przedszkola, czy z człowiekiem, którego widzisz pierwszy raz na oczy. Czytaj. Jeśli masz wątpliwości - idź do adwokata lub radcy prawnego.

4. Oszczędna księgowość

Są takie oszczędności, które przynoszą więcej szkody niż pożytku, mnożąc nadmiernie koszty. Niektórzy świeżo upieczeni przedsiębiorcy, by ograniczyć koszty, starają się wszystko robić samemu, np. prowadzić księgowość w firmie. O ile sam nie masz doświadczenia w księgowości, to zdecydowanie powinieneś poprosić o pomoc specjalistę. Nie tylko uzyskasz kontrolę nad swoimi finansami, ale również unikniesz ewentualnych problemów prawnych. Pamiętaj, że Urząd Skarbowy bywa bezlitosny

5. Filozofia biznesu

Last, but not least - największym chyba błędem młodych przedsiębiorców jest niedostosowanie formy działalności do charakteru biznesu. Przygotowanie biznesplanu i kosztorysu to nie koniec planowania firmy. Przed założeniem firmy musisz dokładnie przemyśleć całą filozofię i formę działalności.

Źródło: Artykuł

 

Porządek dziedziczenia

Email Drukuj PDF

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe?

Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w drodze testamentu tylko w stosunku do części spadku, również pozostała część podlega ustawowym zasadom dziedziczenia. Powszechnie przyjmuje się, że dziedziczenie ustawowe oparte jest na konstrukcji dorozumianego oświadczenia woli spadkodawcy, który poprzez to, iż nie sporządza testamentu godzi się na rozwiązania ustawowe.

Co ma pierwszeństwo - testament, czy ustawa?

Zgodnie z obowiązującym prawem polskim, pierwszeństwo będzie miała wola spadkodawcy. Jeśli pozostawił on po sobie ważny testament to dziedziczenie nastąpi w oparciu o ten dokument. Dopiero w razie jego braku w grę wchodzą przepisy ustawy, jaką jest kodeks cywilny. Zgodnie z polskim prawem, podstawą dziedziczenia może być wyłącznie testament, a w jego braku przepisy ustawy.

Źródło: Artykuł

 

Bezpłatne kursy języka angielskiego lub komputerowego

Email Drukuj PDF

Jeśli jesteś osobą, która:
• utraciła zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy lub będącą pracownikiem przewidzianym do zwolnienia lub znajdującą się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy
• mieszkasz na terenie podregionu bytomskiego (powiat tarnogórski, powiat lubliniecki, Bytom, Piekary Śląskie)

Zapisy przyjmowane będą na:
- kursy języka angielskiego oraz kurs komputerowy
- wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zakładania działalności gospodarczej z możliwością uzyskania dotacji w wysokości 23 000 zł

Źródło: Artykuł

 

Już 42 zł miesięcznego czynszu najmu trzeba zapłacić przelewem, aby wydatek stanowił koszt podatkow

Email Drukuj PDF

Od 1 stycznia 2017 r. nie stanowią kosztów uzyskania przychodów transakcje o wartości przekraczającej 15.000 złotych, za które płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Innymi słowy, przedsiębiorca, który płaci kontrahentowi gotówką więcej niż 15.000 złotych, nie zaliczy tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Nowy przepis budzi wiele wątpliwości, a ostatnie interpretacje organów podatkowych stanowią niemałe zaskoczenie dla podatników. Przykładowo w pewnych przypadkach zapłata gotówką miesięcznego czynszu najmu nawet w tak niskiej kwocie jak 42 zł może prowadzić do zakwestionowania rozliczenia czynszu najmu w kosztach podatkowych przedsiębiorcy.

Jest to wprawdzie skrajny scenariusz, niemniej jednak przy obecnym stanowisku organów podatkowych jak najbardziej możliwy. Wynika to z niedawnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 marca 2017 r. nr 2461-IBPB-1-2.4510.12.2017.2.MM, w której organ podatkowy uznał, że przez jednorazową wartość transakcji należy rozumieć ogólną wartość zobowiązań wynikających z umowy. Dla umów najmu zawieranych na czas określony za wartość transakcji organ nakazuje uznać sumę czynszów najmu z całego okresu obowiązywania umowy. Zatem umowa najmu zawarta na czas oznaczony lat pięciu, czy dziesięciu w ocenie skarbówki stanowi jedną „transakcję”. Taka interpretacja prowadzi do nieracjonalnych sytuacji.

Źródło: Artykuł

 

Firmy uciekają do rajów podatkowych? Ministerstwo Finansów przestrzega

Email Drukuj PDF

Ministerstwo Finansów ostrzega przed stosowaniem schematów agresywnej optymalizacji podatkowej polegających na nadużywaniu podmiotów – głównie spółek kapitałowych – formalnie zarejestrowanych za granicą w sytuacji, gdy są one faktycznie polskimi podatnikami i są zarządzane z terytorium Polski

Chodzi tu głównie o prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i osiągających tutaj dochody. Mają być oni kuszeni propozycjami oszczędności podatkowych dzięki "przeniesieniu działalności do innego kraju". Jak wskazuje ministerstwo, na terytorium obcego kraju są rejestrowane spółki, które nie prowadzą tam rzeczywistych operacji gospodarczych. Polski podatnik nabywa udziały i kontynuuje działalność w Polsce, przy czym dochody mają w założeniu podlegać opodatkowaniu wyłącznie na terytorium tego obcego kraju.

Innym sposobem na uniknięcie podatków w Polsce - jak wskazuje ministerstwo - ma być rejestrowanie spółki na terytorium kraju sąsiedniego i kupowanie luksusowych lub sportowych samochodów. Później te auta, na zagranicznych tablicach rejestracyjnych, jeżdżą w Polsce.

Zakładanie firmy w Wielkiej Brytanii, na Słowacji czy właśnie w Czechach nie jest w Polsce nowym zjawiskiem. Już ponad rok temu na konferencji w Pradze "Podatki bez granic" eksperci zauważali, że Polacy chętnie zakładają firmy u naszych południowych sąsiadów. Dlaczego? Bo dużo taniej i prościej zakłada się tam i prowadzi działalność.

Źródło: Artykuł

 

Codzienny wyciąg z konta firmy już od 1 września

Email Drukuj PDF

Zmiany, które mają wejść w życie 1.09.2017 r. spowodują, że na podatnikach będzie spoczywać obowiązek codziennego przekazywania za pośrednictwem banków wyciągów z rachunków bankowych oraz rachunków w SKOKach. Informacje te będą trafiały bezpośrednio do Szefa KAS.

Wskazany projekt przewiduje przede wszystkim dodanie przepisów art. 82 § 1c-1g ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa – dalej o.p. To właśnie z tych przepisów wynikać ma obowiązek przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej wyciągów z rachunków bankowych oraz rachunków w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (zob. projektowany art. 82 § 1c o.p.) oraz zakres tego obowiązku.

Obowiązek przekazywania wyciągów dotyczyć ma większości osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – dalej u.s.d.g.).

Źródło: Artykuł

 

Rząd: minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. w wysokości 2080 zł, stawka godzinowa to 13,50 zł

Email Drukuj PDF

Podniesienie minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. do 2080 zł, minimalnej stawki godzinowej do 13,50 zł - taką propozycję przyjął we wtorek 06.06.2017r. rząd. Poinformowało o tym Centrum Informacyjne Rządu.

Podniesienie minimalnego wynagrodzenia za pracę do 2080 zł. oznacza wzrost o 80 zł czyli 4 proc. w stosunku do roku 2017. "Jednocześnie Rada Ministrów proponuje, aby minimalna stawka godzinowa w 2018 r. wynosiła 13,50 zł (w 2017 r. jest to 13 zł)" - podkreślono.

Zgodnie z przepisami, Rada Ministrów w terminie do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Projekt musi zaopiniować strona społeczna; jeśli nie wypracuje wspólnego stanowiska, wysokość płacy minimalnej - tak jak w ubiegłym roku - zostanie ustalona poprzez rozporządzenie.

Źródło: Artykuł

 

Biznesowy dress code, czyli co należy wiedzieć o stroju służbowym

Email Drukuj PDF

Strój jest w biznesie aspektem tak samo ważnym jak szerokie kontakty czy pieniądze. Profesjonalny biznesowy dress code może przynieść nam wiele, a błędy popełnione w tej materii mogą zniszczyć nawet najbardziej oczywisty interes. Jak się zatem ich ustrzec?

Biznesowy dress code to element savoir-vivre'u zawierający zbiór zasad określających normy stroju w odniesieniu do konkretnych miejsc i sytuacji, w których się znajdziemy, a także regionu świata, kraju, kultury czy chociażby religii. Biznesowy dress code określa przede wszystkim etykietę stroju służbowego bądź ubrania na rozmowę kwalifikacyjną. W polskim słowniku pojęcie to pojawiło się całkiem niedawno, co oczywiście nie znaczy, że wcześniej wygląd i ubiór nie miał w krajowym biznesie żadnego znaczenia.

Odpowiedni biznesowy dress code zależy od miejsca, w którym pracujemy, funkcji, którą sprawujemy, czy chociażby osób, z którymi się spotykamy. Bez kontekstu spotkania nie ma recepty na idealny strój. Niekiedy idealnie skrojony garnitur będzie atutem, a w innej sytuacji może okazać się modowym faux pas.

W biznesowym dress codzie liczy się przede wszystkim elegancja, która wiąże się z wyczuciem i prostotą, a niekoniecznie metkami najlepszych marek oraz drogimi dodatkami. Przesadny "szpan" na tym polu może dużo bardziej zaszkodzić, niż pomóc. Strój nie powinien być wyznacznikiem naszej zamożności, a schludności i szacunku do osób, z którymi się spotykamy. Najważniejsze jest zatem, żeby absolutnie zawsze był czysty i świeży. Nie powinien mieć żadnych zaciągnięć, plam czy dziur. Koszula powinna być idealnie wyprasowana, a dodatki dobrane ze szczegółowością i gustem. Wpływ na stylizację biznesową ma też jej odpowiednia długość i wielkość, odpowiednie zestawienie kolorów i deseni oraz późniejszy sposób noszenia.

Źródło: Artykuł

 

Samochód w leasingu z obowiązkowym abonamentem radiowym

Email Drukuj PDF

Toyota Leasing wymaga od swoich klientów podpisania zobowiązania do opłacania abonamentu radiowego. Spółka przekonuje, że to standardowa procedura, a KRRiT przypomina, że płacić musi każdy użytkownik auta z radiem. Jak się okazuje, abonamentowe zaległości mogą też skończyć się wypowiedzeniem umowy leasingowej.

Sprawa jest wyjątkowa, bo podobnych zobowiązań nie wymaga od swoich klientów konkurencja Toyoty. Sama opłata nie jest wysoka, bo miesięczny abonament za radio to zaledwie 7 zł,jednak kary zapisane w projekcie nowej ustawy to już kilkaset złotych.

Dlaczego zobowiązanie tego rodzaju umieszczono w umowie o leasingu auta? - Posiadanie radia w samochodzie nakłada na właściciela takie same obowiązki, jak w przypadku posiadania odbiornika stacjonarnego - przytacza Maciej Sitarski, rzecznik prasowy Toyota.

Źródło: Artykuł

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego - realna odpowiedz na realne potrzeby
"E-księgowość - innowacyjne metody obsługi klientów oraz organizacji pracy w biurze rachunkowym
z wykorzystaniem technologii e- biznes oraz ICT"
Beneficjent: BILANS Lubicz - Posochowski Artur & Słota Lucyna Spółka Cywilna. Wartość projektu: 355.142,00 PLN - Wartość dofinansowania: 174.660,00PLN Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

O FIRMIE | AKTUALNOŚCI | NASZE USŁUGI | WSKAŹNIKI | DO POBRANIA | KONTAKT | KANCELARIA ONLINE
Bilans S.C. Bytom ul. Powstańców Warszawskich 31 tel. 32 787 64 64
designed by PUNKT D  code Strony internetowe - FHU Jurand, Fotografie: SGF Piotr Wojtowicz