AKTUALNOŚCI

Nawet 19 mln zł za puste faktury

Email Drukuj PDF

Trzykrotnie wzrośnie maksymalna kara za wystawianie nierzetelnych faktur lub posługiwanie się nimi. Do tego sąd będzie mógł orzec więzienie.

Tak wynika z rządowego projektu zmian kodeksu karnego skarbowego przewidzianych w nowelizacji ustawy o VAT, nad którą pracują teraz posłowie.

Niezależnie od tego w Sejmie trwają prace nad nowelizacją kodeksu karnego, który ma również wprowadzić kary więzienia za samo już wystawianie lub posługiwanie się fikcyjnymi fakturami (niezależnie od kwoty uszczuplenia VAT). Do komisji został skierowany rządowy projekt, który zakłada, że jeżeli wartość wykazanych na niej towarów lub usług będzie wyższa niż 5 mln zł, to sprawcy będzie grozić więzienie od 5 do nawet 25 lat. Jeżeli należność z faktury wyniesie od 1 mln zł do 5 mln zł, to sąd będzie mógł pozbawić sprawcę wolności na okres od 3 lat.

Te przepisy mają jednak zostać skorygowane – zgodnie z zapowiedziami ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przestępstwem zagrożonym karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności ma być fałszowanie faktur od kwoty 10 mln zł (nie 5 mln zł).

Źródło: Artykuł

 

Przybyło milionerów w Bytomiu

Email Drukuj PDF

W Bytomiu nie da się osiągnąć sukcesu? Okazuje się, że jednak można! Liczba osób, które w ubiegłym roku osiągnęły tutaj dochód przekraczający milion złotych znacznie wzrosła.

Od lat ilość bogaczy nieustannie rośnie w naszym regionie. Według najnowszych danych Izby Skarbowej w Katowicach w 2015 roku w województwie śląskim mieszkały aż 1952 osoby zarabiające minimum milion złotych... rocznie! Większość z nich to przedsiębiorcy prowadzący własne firmy, odprowadzający podatek liniowy. Rośnie jednak liczba pracowników osiągających taki dochód ze stosunku pracy. Najczęściej są to menadżerowie wysokiego szczebla. Takich osób było w naszym regionie około 60.

Wbrew obiegowej opinii milionerów w Bytomiu nie brakuje. Dwa lata temu było ich tu 29, lecz w 2015 roku ich liczba wzrosła do 40. Dane katowickiej Izby Skarbowej są anonimowe, dlatego nie dowiemy się kim są ci szczęśliwcy i jaką profesją się parają.

Źródło: Artykuł

 

Doradca podatkowy coraz bardziej niezbędny przedsiębiorcy

Email Drukuj PDF

Polscy doradcy podatkowi odgrywają coraz większą rolę w życiu gospodarczym, więc z dumą celebrują jubileusz 20-lecia tego zawodu. Umacniają swoją pozycję wśród zawodów prawniczych, efektywnie współpracują z klientami, sędziami i mają coraz większy wpływ na walkę z absurdami w systemie podatkowym. Centrum Prasowe PAP rozmawiało o tym z Krzysztofem Janasem, członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych i przewodniczącym Komisji Promocji i Rozwoju Zawodu. Próbowało też znaleźć odpowiedź na pytanie, czy w Polsce w ogóle istnieje system podatkowy.

Źródło: Artykuł

 

Jak udokumentować nabycie towaru na targowisku?

Email Drukuj PDF

Przedsiębiorcy zajmujący się handlem często nabywają towary od osób fizycznych nieprowadzących działalności. W takim przypadku pojawia się problem, jak udokumentować nabycie towaru. Nabywca nie otrzyma takich dokumentów jak faktura czy rachunek, gdyż osoby nieprowadzące działalności gospodarczej nie mają obowiązku ich wystawiania. Dowód wewnętrzny jest wprawdzie dowodem księgowym, jednak zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia PKPiR wykorzystuje się go jako dowód zakupu towaru jedynie przy:

● zakupie, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt;

● zakupie od ludności, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0);

● zakupie od ludności odpadów poużytkowych stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że zakupu innych towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży, a zatem będących towarem handlowym, nie można dokumentować za pomocą dowodów wewnętrznych. Rozwiązaniem problemu może być sporządzenie umowy sprzedaży.

Podkreślić jednak należy, że aby umowa sprzedaży mogła stanowić dowód księgowy, musi stwierdzać fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.

Dokonując zakupu na podstawie umowy sprzedaży, nabywca nie może zapominać o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli bowiem wartość umowy przekroczy 1000 zł, u nabywcy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym nabywca jest zobowiązany w terminie 14 dni uiścić podatek w wysokości 2 proc. wartości umowy oraz złożyć formularz PCC-3 w urzędzie skarbowym.

Źródło: Artykuł

 

Podatek jednolity od 2018. Morawiecki: Nie będzie podnoszenia stawki z 19 do 40 proc.

Email Drukuj PDF

Założenia jednolitego podatku już są; wstępnie planowane jest wejście tego rozwiązania w życie od 1 stycznia 2018 roku. Nie ma żadnych propozycji podniesienia podatków z 19 do 40 proc. - powiedział w czwartek wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Morawiecki zapytany, kiedy poznamy założenia jednej daniny, łączącej PIT oraz składki na ZUS i NFZ, i ile będzie ona miała stawek, odpowiedział: "Szczegółów żadnych dzisiaj nie będę podawał, ponieważ jest grupa osób, która jeszcze pracuje nad różnymi wariantami, które chcemy podać opinii publicznej".

Wstępne założenia jednolitego podatku już są. Mogę wyłącznie uspokoić te zupełnie nadmiarowe obawy, które tutaj są, ponieważ ja widziałem te założenia i chcemy poddać je pod pewną publiczną debatę. Najpierw spotka się pewnie grono ekspertów, ale też chcemy, żeby to było w domenie publicznej, ponieważ zasadniczo tam są same dobre wiadomości dla przedsiębiorców.

Źródło: Artykuł

 

Idą wielkie zmiany w KRS. Sprawy rejestrowe załatwisz przez internet

Email Drukuj PDF

Wszelkie wnioski składane do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorcy będą składać przez internet. Także obowiązkowe sprawozdania do KRS, będą mogły być składane tylko w formie elektronicznej.

Powstanie Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, natomiast Monitor Sądowy i Gospodarczy odejdzie do lamusa. Takie m.in. zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Złożenie wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego ma być łatwiejsze i szybsze. System nie pozwoli na pozostawienie pól, których wypełnienie jest obligatoryjne, oraz będzie zawierał szereg podpowiedzi, przez co wadliwe wypełnienie wniosku będzie praktycznie niemożliwe.

Także wezwania kierowane z sądu do przedsiębiorców będą kierowane drogą elektroniczną. Większość spraw przedsiębiorca załatwi nie tylko bez konieczności wizyty w sądzie, ale i nie odchodząc od komputera. Od 1 czerwca 2017 wszystkie wnioski składane do KRS (wpisowe i nie wpisowe) będą przyjmowane tylko w formie elektronicznej. Także obowiązkowe sprawozdania finansowe będą przyjmowane tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. W tej formie będzie prowadzona też korespondencja pomiędzy organem rejestrowym a przedsiębiorcą, łącznie ze składaniem środków zaskarżenia, czy doręczaniem pism sądowych i orzeczeń.

Źródło: Artykuł

 

Kto i kiedy może nas wymeldować?

Email Drukuj PDF

Obowiązek meldunkowy ciąży na osobie opuszczającej trwale miejsce dotychczasowego pobytu. Jeśli obowiązek ten dobrowolnie zrealizowany, wówczas organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek (np. właściciela) decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła trwale miejsce pobytu.

Przepisy jednoznacznie kategoryzują tzw. „meldunek” jako czynność techniczno-administracyjną, która nie wywołuje sama w sobie żadnych skutków w sferze prawa cywilnego. Mówiąc po ludzku – meldunek – to tylko potwierdzenie miejsca stałego lub tymczasowego pobytu danej osoby i jest potrzebny do celów ewidencyjnych. Meldunek nie powoduje nabycia własności, ani innego prawa rzeczowego.

Istnieje możliwość wymeldowania innej osoby z lokalu, w którym dotychczas była ona zameldowana. Przewiduje ją przepis art. 15 ust. 2 Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zgodnie z tym przepisem: „Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.”

Źródło: Artykuł

 

Odsprzedaż oprogramowania tylko na oryginalnym nośniku

Email Drukuj PDF

Sprzedaż kopii materialnej i niematerialnej jest porównywalna z ekonomicznego punktu widzenia i nie ma powodu, aby różnicować te dwa sposoby dystrybucji.

Legalna odsprzedaż „używanego" programu komputerowego, który został zakupiony na nośniku materialnym, np. płycie CD, może nastąpić wyłącznie z tym oryginalnym nośnikiem. Jeśli natomiast oryginalny nośnik został zniszczony lub zagubiony, a uprawniony do korzystania dysponuje jedynie legalnie wykonaną kopią zapasową, nie może być ona odsprzedana bez wyraźnej zgody producenta oprogramowania. Powyższe wnioski wynikają z orzeczenia TS UE z 12 października 2016 r. w sprawie C-166/15, które po orzeczeniu w sprawie UsedSoft jest kolejnym wyrokiem w sprawie wyczerpania praw do oprogramowania.

Źródło: Artykuł

 

Rozwód a zaległości w ZUS: rozkład pożycia małżeńskiego nie zwolni z długu

Email Drukuj PDF

Małżonek przedsiębiorcy nie odpowiada za nieuregulowane przez niego składki, których termin płatności przypada dopiero od dnia uprawomocnienia się wyroku o rozwodzie.

ZUS ma prawo obciążyć płatnika długami byłego męża.

Wynika to z następujących okoliczności. Rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej – ale tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym.

Prawomocny wyrok orzekający rozwód jest dokumentem stwierdzającym ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej. Z uwagi na jego konstytutywny charakter, wywołuje on skutki dopiero od uprawomocnienia się.

Odpowiedzialność małżonka obejmie zobowiązania powstałe do uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód. Nie ma znaczenia wcześniejszy rozkład pożycia małżeńskiego.

Źródło: Artykuł

 

Jednolity podatek to sztuczka księgowa mająca uratować wypłaty 500+

Email Drukuj PDF

Budżet jest w tragicznym stanie. Wydawane są pieniądze, których rząd nie ma. Skutki programu 500+ będą miały absolutne znaczenie dla popularności Prawa i Sprawiedliwości. Ale może on okazać się gwoździem do trumny PiS, gdy nie starczy na niego pieniędzy - mówi Marek Jakubiak, przedsiębiorca i poseł Kukiz 15'. Jak twierdzi, jednolity podatek oraz inaczej księgowane wpływy do ZUS mają zamaskować prawdziwy deficyt budżetowy.

Tak jak od samego mieszania herbata nie staje się słodsza, tak nie wiadomo było, do czego właściwie rządowi potrzebne jest wielkie zamieszanie w sprawie podatku jednolitego. Począwszy od 2018 roku ma on połączyć składki emerytalne ZUS, zdrowotną NFZ i podatek dochodowy w jedną opłatę.

Uproszczenie systemu? Ależ trudność, wysłać dwa przelewy z internetowego konta. To może będzie taniej? Też coś nie gra. Nadal trwają dyskusje, czy aby nie chodzi o podwyżkę podatków bogatszym przedsiębiorcom, by zapewnić świadczenia tym biedniejszym - w domyśle - nowej klasie średniej, jaką kreuje PiS. Tymczasem samo połączenie baz danych ZUS i urzędów skarbowych wymagało specjalnej ustawy. A wymiana informacji ma dać pracę wysokopłatnym administratorom danych na około 9 miesięcy. Po co zadawać sobie tyle trudu?

Źródło: Artykuł

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego - realna odpowiedz na realne potrzeby
"E-księgowość - innowacyjne metody obsługi klientów oraz organizacji pracy w biurze rachunkowym
z wykorzystaniem technologii e- biznes oraz ICT"
Beneficjent: BILANS Lubicz - Posochowski Artur & Słota Lucyna Spółka Cywilna. Wartość projektu: 355.142,00 PLN - Wartość dofinansowania: 174.660,00PLN Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

O FIRMIE | AKTUALNOŚCI | NASZE USŁUGI | WSKAŹNIKI | DO POBRANIA | KONTAKT | KANCELARIA ONLINE
Bilans S.C. Bytom ul. Powstańców Warszawskich 31 tel. 32 787 64 64
designed by PUNKT D  code Strony internetowe - FHU Jurand, Fotografie: SGF Piotr Wojtowicz