start >> AKTUALNOŚCI >> Archiwum 2011
Archiwum 2011

Zmiany w ustawie o vat obowiązujące od 1 lipca 2011 roku

Email Drukuj PDF

Objęcie samoopodatkowaniem nowych kategorii odpadów przetwarzalnych

Od 1 kwietnia 2011 r. wśród czynności podlegających opodatkowaniu pojawiło się nabycie złomu. Od chwili wejścia w życie nowych przepisów zaczęły mnożyć się wątpliwości co do zasad i zakresu opodatkowania tej szczególnej kategorii towarów. Dokonana z dniem 1 lipca 2011 r. zmiana art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT i uzupełnienie jej o załącznik nr 11 ma na celu rozszerzenie i doprecyzowanie katalogu odpadów przetwarzalnych, do których stosuje się objęcie mechanizmem odwróconego obciążenia, a więc opodatkowania przez nabywcę.

Powyższe  zmiany oznaczają  , iz  w przypadku  sprzedaży rzeczy  wymienionych w  załaczniku poniżej  należy je  opodatkować  stawką n/p.powyższa  stawka  powoduje  , iz  podatek  vat  odprowadza do  urzędu  nabywca  towarow   , a nie  jak  zwykle sprzedawca. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z  Doradcą Podatkowym.

Załącznik nr 11 zawiera wykaz następujących towarów:

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

1

ex 24.10.14.0

Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali - wyłącznie wlewki lub gęsi zwykle ze stali wysokostopowej, otrzymywane przez przetopienie i odlanie drobniutkich odpadów lub złomu

2

ex 24.45.30.0

Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

3

38.11.51.0

Odpady szklane

4

38.11.54.0

Pozostałe odpady gumowe

5

38.11.55.0

Odpady z tworzyw sztucznych

6

38.11.58.0

Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

7

38.12.27

Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

8

ex 38.32.29.0

Surowce wtórne z pozostałych metali - wyłącznie odpady i złom

 

Informacje na temat problemów z pracą nakładczą

Email Drukuj PDF

Powstała strona  www.prawoibezprawie.pl  na której sa  umieszczane  informacje  na  temat  problemów  przedsiębiorców na  temat oskładkowania składkami ZUS  umów o pracę  nakładczą .

 

Okres przechowywania kopii paragonów fiskalnych

Email Drukuj PDF

Skrócony do dwóch lat okres przechowywania kopii paragonów na nośniku papierowym ma obowiązywać jeszcze przez kolejny rok.


Więcej…
 

Wzrosły odsetki od zaległości podatkowych

Email Drukuj PDF

Informujemy  , iz  od  dnia 9 czerwca 2011 wzrosły stawki  odsetek od zaległości podatkowych do kwoty 14 % w  skali roku . natomiast odsetki ustawowe  wynoszą od  tego dnia  13 % w skali roku.

 

Informacja dla klientów biura

Email Drukuj PDF

Informujemy  , iż dnia 24 czerwca 2011  biuro  będzie nieczynne . Przepraszamy za  utrudnienia .

Doradca  podatkowy

Artur Lubicz-Posochowski

 

PCC kiedy należy zapłacić ?

Email Drukuj PDF

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:

 

Więcej…
 

Ważne terminy

Email Drukuj PDF

Ważne terminy 25.05.2011 r. (środa) minął termin:

 

  • wpłaty:
  • podatku VAT za kwiecień 2011 r. oraz złożenia deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
  • zaliczki w podatku VAT za II kwartał 2011 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
  • podatku akcyzowego za kwiecień 2011 r. oraz złożenia deklaracji dla podatku akcyzowego
  • złożenia informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za kwiecień 2011 r. o dokonanych wewnątrz­wspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

31.05.2011 r. (wtorek) mija termin:

 

  • wpłaty co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS
  • złożenia w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą lub współpracującego przy prowadzeniu tej działalności zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2010 r.
  • przekazania do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2010 r. do 28.02.2011 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne
 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wpłaty

Email Drukuj PDF

Przypominamy  , iż  dnia 31 maja mija  termin wpłaty pierwszej zaliczki ( 75 %  należnej kwoty ) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. obowiązek  tworzenia  ZFŚS dotyczy  firm zatrudniających minimum 20 pracowników.

szczegóły można otrzymać w  dziale płaci kadr ( wew. numery telefonów 18 oraz 19 )

 

Dane kontaktowe do biura

Email Drukuj PDF

Informujemy  , iż do  biura można  dodzwonić się przez następujące  numery:

- 32 787 64 64

- 32 787 45 99

- 512 00 94 94 (  sieć ORANGE)

fax 32 787 64 60

Przypominamy  , iż  po połączeniu z  centralą telefoniczną  , w czasie zapowiedz ( nie  trzeba oczekiwać do końca zapowiedzi) można  wybrać tonowo numer  wewnętrzny do poszczególnych pracowników biura .

Doradca Podatkowy

Artur Lubicz-Posochowski

 

Zeznania roczne za 2010 roku

Email Drukuj PDF

Prosimy  o  dostarczanie  dokumentów do  biura  celem  sporządzenia  zeznania  rocznego za 2010 rok. Przypominamy  , iż biuro  pracuje do 29 kwietnia 2011  , i  jest  to ostateczny  termin  odbioru zeznania  rocznego  przez klientów. Termin  złożenia zeznania rocznego  mija 2 maja 2011 roku.

 


Strona 1 z 2

Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego - realna odpowiedz na realne potrzeby
"E-księgowość - innowacyjne metody obsługi klientów oraz organizacji pracy w biurze rachunkowym
z wykorzystaniem technologii e- biznes oraz ICT"
Beneficjent: BILANS Lubicz - Posochowski Artur & Słota Lucyna Spółka Cywilna. Wartość projektu: 355.142,00 PLN - Wartość dofinansowania: 174.660,00PLN Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

O FIRMIE | AKTUALNOŚCI | NASZE USŁUGI | WSKAŹNIKI | DO POBRANIA | KONTAKT | KANCELARIA ONLINE
Bilans S.C. Bytom ul. Powstańców Warszawskich 31 tel. 32 787 64 64
designed by PUNKT D  code Strony internetowe - FHU Jurand, Fotografie: SGF Piotr Wojtowicz