start >> AKTUALNOŚCI >> Archiwum 2011 >> ważne terminy podatkowe

ważne terminy podatkowe

Email Drukuj PDF
Ważne terminy, podatki: od nieruchomości, leśny i rolny, zaliczki i ryczałty itp.
15 marca - podatki: od nieruchomości, leśny i rolny
15 marca
- zaliczka na podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej;
- I rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych);
- I rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej).
15 marca - VAT-UE (papierowa)
15 marca - informacja podsumowująca VAT-UE (papierowa)
21 marca - zaliczki i ryczałty
21 marca
- zaliczka na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło;
- ryczałty ustawowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (np. od dywidendy);
- zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy;
- zaliczka na liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej;
- zaliczka na podatek dochodowy od dochodów zagranicznych (ze stosunku pracy oraz z emerytur i rent) oraz innych dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika;
- zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych;
- zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób fizycznych - podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, którzy wybrali miesięczny sposób opłacania ryczałtu.
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego - realna odpowiedz na realne potrzeby
"E-księgowość - innowacyjne metody obsługi klientów oraz organizacji pracy w biurze rachunkowym
z wykorzystaniem technologii e- biznes oraz ICT"
Beneficjent: BILANS Lubicz - Posochowski Artur & Słota Lucyna Spółka Cywilna. Wartość projektu: 355.142,00 PLN - Wartość dofinansowania: 174.660,00PLN Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

O FIRMIE | AKTUALNOŚCI | NASZE USŁUGI | WSKAŹNIKI | DO POBRANIA | KONTAKT | KANCELARIA ONLINE
Bilans S.C. Bytom ul. Powstańców Warszawskich 31 tel. 32 787 64 64
designed by PUNKT D  code Strony internetowe - FHU Jurand, Fotografie: SGF Piotr Wojtowicz