start >> AKTUALNOŚCI >> Archiwum 2011 >> Okres przechowywania dokumentów

Okres przechowywania dokumentów

Email Drukuj PDF

W dniu dzisiejszym  wysłano do  wszystkich klientów  maila z  informacja  dotyczącą okresu przechowywania  dokumentów księgowo-płacowych  , poniżej zamieszczamy  tabelę z  okresami .

Dla  pełnej  znajomości terminu  przedawnienia ( a przez  to  terminu  obowiązku przechowywania dokumentów księgowych) , dlatego też proszę o przeczytania  maila .

Minimalne okresy przechowywania wybranych dokumentów za 2010 r.

Rodzaj dokumentu

Termin przechowywania i podstawa prawna

Księgi rachunkowe

do 31.12.2016 r. (Ordynacja podatkowa)

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe

trwale (ustawa o rachunkowości)

Karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki

50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy w danej jednostce (ustawa o emeryturach i rentach z FUS)

Dokumenty inwentaryzacyjne

do 31.12.2016 r. (Ordynacja podatkowa)

Dokumentacja przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości

nie krócej niż 5 lat od upływu jej ważności (ustawa o rachunkowości)

Dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej

do 31.12.2016 r. (Ordynacja podatkowa)

Dowody księgowe dotyczące wieloletnich inwestycji rozpoczętych, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym zakończone, spłacone, rozliczone w 2010 r.

do 31.12.2016 r. (Ordynacja podatkowa)

Dokumenty, na podstawie których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych

do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok, w którym zakończono amortyzację (Ordynacja podatkowa) - gdy w 2010 r. zostały dokonane ostatnie odpisy amortyzacyjne od środka trwałego, jednostka powinna przechowywać dowód jego nabycia do końca 2016 r.

Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji

1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji (ustawa o rachunkowości)

Deklaracje i zeznania podatkowe

do 31.12.2016 r. (Ordynacja podatkowa)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego - realna odpowiedz na realne potrzeby
"E-księgowość - innowacyjne metody obsługi klientów oraz organizacji pracy w biurze rachunkowym
z wykorzystaniem technologii e- biznes oraz ICT"
Beneficjent: BILANS Lubicz - Posochowski Artur & Słota Lucyna Spółka Cywilna. Wartość projektu: 355.142,00 PLN - Wartość dofinansowania: 174.660,00PLN Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

O FIRMIE | AKTUALNOŚCI | NASZE USŁUGI | WSKAŹNIKI | DO POBRANIA | KONTAKT | KANCELARIA ONLINE
Bilans S.C. Bytom ul. Powstańców Warszawskich 31 tel. 32 787 64 64
designed by PUNKT D  code Strony internetowe - FHU Jurand, Fotografie: SGF Piotr Wojtowicz