start >> NASZE USŁUGI >> księgi handlowe (KH)

Księgi Rachunkowe - pełna księgowość (KH)

Witamy

Prowadzenie ksiąg rachunkowych ( tzw. pełna księgowość) zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości dn. 29.09.1994 r. (DZ.U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami), w oparciu o dostarczone nam dowody księgowe, przy zachowaniu należytej staranności , w tym:
- weryfikacja i dekretacja dokumentów księgowych
- księgowanie operacji gospodarczych na kontach
- sporządzanie rejestrów VAT
- obliczanie podatków i sporządzanie deklaracji
- sporządzanie sprawozdań finansowych GUS
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
- przygotowanie sprawozdań finansowych , tj. bilansu i rachunku zysków i strat wraz ze wszelkimi dokumentami towarzyszącymi

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego - realna odpowiedz na realne potrzeby
"E-księgowość - innowacyjne metody obsługi klientów oraz organizacji pracy w biurze rachunkowym
z wykorzystaniem technologii e- biznes oraz ICT"
Beneficjent: BILANS Lubicz - Posochowski Artur & Słota Lucyna Spółka Cywilna. Wartość projektu: 355.142,00 PLN - Wartość dofinansowania: 174.660,00PLN Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

O FIRMIE | AKTUALNOŚCI | NASZE USŁUGI | WSKAŹNIKI | DO POBRANIA | KONTAKT | KANCELARIA ONLINE
Bilans S.C. Bytom ul. Powstańców Warszawskich 31 tel. 32 787 64 64
designed by PUNKT D  code Strony internetowe - FHU Jurand, Fotografie: SGF Piotr Wojtowicz