start

Codzienny wyciąg z konta firmy już od 1 września

Zmiany, które mają wejść w życie 1.09.2017 r. spowodują, że na podatnikach będzie spoczywać obowiązek codziennego przekazywania za pośrednictwem banków wyciągów z rachunków bankowych oraz rachunków w SKOKach. Informacje te będą trafiały bezpośrednio do Szefa KAS.

Wskazany projekt przewiduje przede wszystkim dodanie przepisów art. 82 § 1c-1g ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa – dalej o.p. To właśnie z tych przepisów wynikać ma obowiązek przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej wyciągów z rachunków bankowych oraz rachunków w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (zob. projektowany art. 82 § 1c o.p.) oraz zakres tego obowiązku.

Obowiązek przekazywania wyciągów dotyczyć ma większości osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – dalej u.s.d.g.).

Źródło: Artykuł

 

Wyszukiwanie


Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego - realna odpowiedz na realne potrzeby
"E-księgowość - innowacyjne metody obsługi klientów oraz organizacji pracy w biurze rachunkowym
z wykorzystaniem technologii e- biznes oraz ICT"
Beneficjent: BILANS Lubicz - Posochowski Artur & Słota Lucyna Spółka Cywilna. Wartość projektu: 355.142,00 PLN - Wartość dofinansowania: 174.660,00PLN Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

O FIRMIE | AKTUALNOŚCI | NASZE USŁUGI | WSKAŹNIKI | DO POBRANIA | KONTAKT | KANCELARIA ONLINE
Bilans S.C. Bytom ul. Powstańców Warszawskich 31 tel. 32 787 64 64
designed by PUNKT D  code Strony internetowe - FHU Jurand, Fotografie: SGF Piotr Wojtowicz